Firana Zasłonowa KF-180/V1-V2-V3-V4-V5-V6

34,36 

Cena za 1 metr bieżący.

Przy sprzedaży hurtowej przyznawany jest rabat!

Przy zakupie belki prosimy o kontakt.

Wysokość: 180 CM

Kolory: V1-V2-V3-V4-V5-V6

Kod produktu: KF-180/001-002-003-004-005-006