Firana Zasłonowa KF-182/V25-V26-V27-V28-V29-V30

34,36 

Cena za 1 metr bieżący.

Przy sprzedaży hurtowej przyznawany jest rabat!

Przy zakupie belki prosimy o kontakt.

Wysokość: 180 CM

Kolory: V25-V26-V27-V28-V29-V30

Kod produktu: KF-182/V25-V26-V27-V28-V29-V30