Firana Zasłonowa KF-188/V1-V3-V4-V12

34,36 

Cena za 1 metr bieżący.

Przy sprzedaży hurtowej przyznawany jest rabat!

Przy zakupie belki prosimy o kontakt.

Wysokość: 180 CM

Kolory: V1-V3-V4-V12

Kod produktu: KF-188/V1-V3-V4-V12